• Decyzja o preferencjach VAT w UE w grudniu. Decyzja, czy Polska będzie miała prawo stosować obniżony VAT na wynegocjowane w traktacie akcesyjnym towary i usługi od 2008 roku, zapadnie w grudniu. Tak postanowili w Brukseli ministrowie finansów krajów UE na posiedzeniu ECOFIN. Swój sprzeciw w sprawie obniżonych stawek VAT podtrzymały Niemcy, Dania. Dołączyły do nich Czechy.
  • WSPÓŁDZIAŁANIE Z PODATNIKAMI. Dziś na spotkania zapraszają podatników urzędy skarbowe: w Wołowie o godz. 14.00 w siedzibie urzędu, ul. Kościuszki 17, w Bolesławcu o godz. 9.00, ul. Garncarska 10, w Górze w siedzibie urzędu przy ul. Poznańskiej 4 o godz. 10.00. Natomiast w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, w godz. 10.00-13.00, pracownicy Urzędu Skarbowego w Miliczu będą przyjmować od zainteresowanych zgłoszenia aktualizacyjne (dotyczące np. zmiany dowodu osobistego).

Więcej www.is.wroc.pl

SPOTKANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku organizuje spotkanie szkoleniowe dla pracowników samorządu terytorialnego poświęcone aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności, zagadnieniom związanym ze składaniem zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych przy rozpoczynaniu działalności przez osoby fizyczne. Odbędzie się ono w siedzibie urzędu (ul. Spółdzielcza 2) 14 listopada o godz. 10.00.

Więcej www.is.waw.pl

UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O PODATKACH. Dziś w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu odbędzie się szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną następujące tematy: dostosowanie formy opodatkowania do zakresu wykonywanej działalności; opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości; wybrane zagadnienia dotyczące ustawy o podatku od spadków i darowizn i VAT. Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00.

Więcej www.is.waw.pl

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH. Na posiedzeniu plenarnym Sejmu wybrani dziś zostaną członkowie m.in. Komisji Finansów Publicznych. Jest to jedna ze stałych komisji sejmowych, a do jej zadań należą przede wszystkim sprawy systemu pieniężnego, podatkowego i kredytowego, płac i dochodów, a także budżetu i planów finansowych państwa.

Więcej www.sejm.gov.pl