Otrzymana przez radcę prawnego kwota z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego jest kwotą brutto, w której zawarty jest 22-proc. VAT.
INTERPRETACJA
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty rozstrzygnął, czy do faktury za zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie zasądzonej radca prawny, który jest podatnikiem VAT, dolicza 22-proc. podatek.