Abolicją podatkową celowo nie zostały objęte pewne kategorie przychodów. Przeznaczona jest ona tylko dla przychodów wiążących się z aktywnością podatnika, np. zatrudnieniem za granicą.
ROZMOWA
• Abolicja podatkowa nie obejmuje swym zakresem m.in. przychodów z odsetek bankowych. Czy resort finansów zapomniał włączyć tę kategorię zarobku do ustawy regulującej abolicję?