Ministerstwo Finansów chce przekazać szpitalom dotację odpowiadającą wysokości podatku VAT od charytatywnych sms-ów przesłanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP).

Wynika to z odpowiedzi na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie podatku VAT pobieranego od charytatywnych sms-ów, udzielonej przez wiceminister finansów Elżbietę Chojnę- Duch.

Resort zadeklarował, iż rząd przekaże z budżetu państwa - za pośrednictwem ministra zdrowia - kwotę odpowiadającą wpływom z VAT od sms-ów wysłanych na WOŚP. Ma być ona przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów laryngologicznych w wybranych szpitalach klinicznych.

"Uruchomiono procedury umożliwiające realizację tej deklaracji" - podkreśliła Chojna-Duch. Zwróciła uwagę, że MF "rozumie społeczną rangę wszelkich przedsięwzięć dotyczących zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje prowadzące działalność charytatywną".

Jak powiedziała PAP główna księgowa w WOŚP Dorota Pilarska, umowa między fundacją a Ministerstwem Finansów nie przewiduje bezpośredniego zwrotu VAT dla fundacji.

"Pieniądze odpowiadające wysokości pobranego podatku zostaną przekazane Ministerstwu Zdrowia, a my wskażemy, na jaki sprzęt powinny być wydane" - powiedziała Pilarska. Jej zdaniem chodzi o kwotę co najmniej pół miliona złotych.

Resort finansów tłumaczy, że usługi telekomunikacyjne, w tym przesyłanie sms-ów na cele charytatywne, podlegają opodatkowaniu 22-proc. stawką VAT. Jest to rozwiązanie zgodne z unijną dyrektywą o VAT. Nie przewiduje ona zastosowania stawki 0 proc. (zwolnienia z prawem do odliczeń) w obrotach krajowych.

"Nadszedł czas, by taką decyzję podjąć"

Według posłów PO, którzy zwrócili się z interpelacją do MF, w wielu krajach UE charytatywne sms-y są zwolnione z VAT. Zaznaczyli, że w Czechach takie rozwiązanie obowiązuje od 1 stycznia 2006 r., ale rząd czeski zwrócił organizacjom społecznym VAT pobrany w roku 2005.

Stawka VAT na takie sms-y w Czechach wynosi 0 proc. Instytucje prowadzące działalność społeczną otrzymują specjalne numery, pod które przesyłane wiadomości objęte są zerową stawką podatku.

Zdaniem autorów interpelacji, rozwiązanie czeskie jest zgodne z dyrektywą o VAT. Jest w niej mowa o zwolnieniu z tego podatku dostawy towarów i świadczeniu usług ściśle związanych z działaniami na rzecz opieki i pomocy społecznej przez instytucje i organizacje uznane za charytatywne. áá

W ślad za Czechami rozwiązania prawne umożliwiające wysyłanie drogą sms-ową środków na cele społeczne wprowadzają Niemcy, Słowacja i Bułgaria, a inicjatywy w tej sprawie pojawiają się także w Wielkiej Brytanii - podkreślili posłowie.

Ich zdaniem, wprowadzenie w Polsce zerowej stawki VAT na dobroczynne sms-y zależy przede wszystkim od decyzji politycznej. "Nadszedł czas, by taką decyzję podjąć" - napisali parlamentarzyści.