Ministerstwo Finansów podsumowało akcję rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok. Wynika z niego, że ulga na dziecko to koszt dla budżetu 5,4 mld zł zamiast zakładanych 7 mld zł. Podatnicy dwukrotnie więcej otrzymali nadpłat PIT i dwa razy mniej dopłacili podatku fiskusowi.
ANALIZA
Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT za 2007 rok. Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych dokonało ponad 24 454 995 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach, co stanowi o ponad 391 tys. więcej niż za 2006 rok. Co ciekawe, wzrosła liczba podatników w I przedziale skali podatkowej kosztem II i III progu. Podatników rozliczających dochody w I progu w 2007 roku było 94,66 proc. (w 2006 r. było 93,34 proc.). W przedziale II było 4,48 proc. (w 2006 roku - 5,54 proc.), a w III - 0,86 proc. (w 2006 roku było to 1,12 proc.). Do takich zmian przyczyniła się m.in. zmiana parametrów skali podatkowej. W 2007 roku podwyższono z 37 024 zł do 43 405 zł próg dochodów, do których znajduje zastosowanie stawka 19-proc., oraz z 74 048 zł do 85 528 zł próg dochodów stanowiący górną granicę dla stawki 30-proc. Stawka w wysokości 40 proc. miała zastosowanie do dochodów przekraczających 85 528 zł. Również kwota zmniejszająca podatek wzrosła z 530,08 zł do 572,54 zł.
Bezpośrednio w urzędach skarbowych rozliczyło się ponad 18 mln podatników. Natomiast z rozliczenia za pośrednictwem płatników skorzystało zaledwie 6,3 mln osób (tj. o 253 tys. mniej niż w 2006 roku) - co jest zapewne konsekwencją większego niż przed rokiem zainteresowania ulgami podatkowymi, w tym ulgą z tytułu wychowywania dzieci. W rozliczeniu za 2007 rok podatnicy po raz pierwszy korzystali z tego odliczenia.

Mniejsze skutki ulgi na dzieci

Skoro o uldze prorodzinnej mowa, to w sumie skorzystały z niej prawie 4 mln podatników na ponad 6 mln dzieci. W wyniku tego odliczenia w portfelach podatników zostało 5,4 mld zł. To dobra wiadomość również dla Ministerstwa Finansów. Wstępne szacunki wprowadzenia ulgi na dzieci zakładały, że będzie ona kosztować budżet 7 mld zł. Zatem 1,6 mld zł w budżecie pozostało. Przeciętna kwota odliczana na dziecko wyniosła 903 zł.

Popularne odliczenia

W 2007 roku z ulg i odliczeń skorzystało ogółem ok. 9,6 mln osób, podczas gdy w 2006 roku tylko 6,3 mln podatników. To oczywiście konsekwencja ulgi prorodzinnej. Łączna kwota odliczeń od podatku wyniosła 5,8 mld zł (w 2006 roku - 880 mln zł). Odliczenia od dochodu wyniosły 4,4 mld zł (w 2006 roku było to 3,7 mld zł).
Poza ulgą na dzieci największą popularnością cieszyła się ulga rehabilitacyjna. Kwota odliczeń z tego tytułu wyniosła 2,3 mld zł (w 2006 roku - 2 mld zł). Drugie miejsce zajmuje ulga na internet. W tym przypadku kwota odliczeń wyniosła 1,4 mld zł (w 2006 roku - 1 mld zł).
Warto też wspomnieć o rozliczeniach preferencyjnych. Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9,7 mln podatników, tj. o 211 tys. podatników więcej niż w 2006 r., a z preferencyjnego opodatkowania dla osób samotnie wychowujących dzieci 0,5 mln podatników, tj. o 47 tys. mniej niż przed rokiem.

Bilans wpłat i wypłat

Potwierdziły się też wcześniejsze wyliczenia Gazety Prawnej oparte na danych z poszczególnych izb skarbowych, dotyczące kwot nadpłat podatku. W porównaniu z 2006 rokiem w rozliczeniu za 2007 rok podatnicy otrzymali dwa razy więcej zwrotów podatku. Fiskus musiał bowiem zwrócić podatnikom kwotę 8,8 mld zł, podczas gdy w 2006 roku było to nieco ponad 4 mld zł. Podobnie wygląda zestawienie podatku do zapłaty. Podatnicy musieli wpłacić dwa razy mnie podatku niż w rozliczeniu za 2006 rok. W PIT za 2007 rok podatnicy musieli dopłacić 1,9 mld zł, a w 2006 roku wpłacili aż 2,8 mld zł.
Podatek należny podatników opodatkowanych według skali podatkowej wyniósł 34,4 mld zł. W porównaniu z 2006 rokiem podatek należny był niższy o 2,7 mld zł, co jest m.in. wynikiem zdecydowanie wyższych niż przed rokiem skutków ulg podatkowych.

Pozostałe rozliczenia

Ministerialne zestawienie akcji PIT za 2007 rok zawiera także dane dotyczące podatników płacących liniowy PIT. W tej formie rozliczyło się ok. 394 tys. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, co stanowi ok. 66 tys. przedsiębiorców więcej niż przed rokiem. Podatek należny tej grupy podatników wyniósł 12,1 mld zł.
Dochody z kapitałów pieniężnych wykazało 298 tys. podatników. To ok. 21 tys. podatników więcej niż przed rokiem. Podatek należny tej grupy wyniósł 2,1 mld zł i był wyższy od podatku należnego za 2006 rok o ok. 0,4 mld zł.
Warto dodać, że podatek wykazany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami wyniósł 66 mln zł.
OPINIA
LUDWIK KOTECKI
wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki
Istotnym, nowym elementem podsumowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok jest skala wykorzystania ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Łączna kwota zmniejszenia podatku z tego tytułu wyniosła ponad 5,4 mld zł i jest mniejsza niż zakładaliśmy w szacunkach budżetowych na 2008 rok. Stąd wykonanie odliczenia z tytułu tej ulgi, w kontekście ostrożnych szacunków Ministerstwa Finansów, nie stanowi zagrożenia dla realizacji tegorocznych dochodów budżetowych.
Warto wspomnieć jeszcze o danych dotyczących przekazania 1 proc. podatku, choć tu ostateczne dane będą znane we wrześniu. Jednak już teraz wiemy, że ponad 5 mln podatników skorzystało z nowego rozwiązania i złożyło wniosek o przekazanie 1 proc. przez naczelnika urzędu skarbowego, a łączna wnioskowana przez podatników kwota wyniosła 271 mln zł.
Ministerstwo Finansów podsumowało akcję PIT za 2007 rok. Z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że budżet stracił na uldze prorodzinnej tylko 5,4 mld zł. Według wcześniejszych szacunków odliczenia od podatku z tytułu tej ulgi miały wynieść 7 mld zł. / ST