• WSPÓLNY SYSTEM ŚCIGANIA PRZESTĘPCÓW PODATKOWYCH. Francja opowiada się za wprowadzeniem w Unii Europejskiej wspólnego systemu ścigania przestępców podatkowych. Takie kroki Paryż ma zaproponować w lipcu 2008 r., kiedy Francja przejmie na pół roku przewodnictwo w Unii.
  • SZKOLENIE DOTYCZĄCE PODATKÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku organizuje spotkanie dla pracowników samorządu terytorialnego poświęcone: aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zagadnieniom związanym ze składaniem zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych w przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Spotkanie odbędzie się w siedzibie urzędu (ul. Spółdzielcza 2) 14 listopada o godz. 10.00.

Więcej www.is.waw.pl

SPOTKANIE W URZĘDZIE SKARBOWYM. 14 listopada w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu odbędzie się bezpłatne spotkanie szkoleniowe, w trakcie którego omówione zostaną następujące tematy: dostosowanie formy opodatkowania do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej; opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości; wybrane zagadnienia dotyczące ustawy o podatku od spadków i darowizn i VAT. Spotkanie odbędzie się o godz. 13.00. Osoby, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu, proszone są o kontakt telefoniczny (0 48) 360 30 61, wew. 436, 437 lub przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: us1425@mz.mofnet.gov.pl.

Więcej www.is.waw.pl

WSPÓŁPRACA W PODATNIKAMI. 14 listopada urzędy skarbowe: w Wołowie, Bolesławcu, Górze i w Miliczu zapraszają podatników na spotkania. Urząd Skarbowy w Wołowie zaprasza na spotkanie w siedzibie urzędu, ul. Kościuszki 17, o godz. 14.00. Urząd Skarbowy w Bolesławcu zaprasza podatników na godz. 9.00, ul. Garncarska 10. Urząd Skarbowy w Górze organizuje spotkanie w siedzibie urzędu przy ul. Poznańskiej 4 o godz. 10.00. Natomiast w siedzibie Urzędu Gminy Krośnice, w godz. 10.00-13.00, pracownicy Urzędu Skarbowego w Miliczu będą przyjmować od zainteresowanych zgłoszenia aktualizacyjne (dotyczące np. zmiany dowodu osobistego oraz danych personalnych).

Więcej www.is.wroc.pl

ECS ZAMIAST CELINY. Od nowego roku wywóz towarów poza granice kraju obsługiwać będzie nowy System Kontroli Eksportu (ECS) - komunikuje Ministerstwo Finansów. CELINA, który dotychczas obsługiwał procedurę wywozu, zmienia bowiem swój zakres działania. Przedsiębiorcy stosujący ECS korzystają z 0-proc. stawki VAT z tytułu wywozu w momencie opuszczenia przez towar obszaru celnego UE. Stosowanie ECS w całej UE będzie obligatoryjne od 1 lipca 2009 r.

Więcej www.mf.gov.pol