Sprowadzanie przez polskich podatników używanych samochodów z krajów Unii Europejskiej wciąż jest bardzo popularne. Do końca lipca 2007 r. do Polski przywieziono ponad 540 tys. takich aut. Jednak poza koniecznością rozliczenia akcyzy od takich transakcji mogą pojawić się inne obowiązki podatkowe, np. związane z remontem pojazdu w kraju UE.

Może pojawić się problem, czy remont samochodu na rzecz polskiego podatnika przez np. Anglika w Anglii należy traktować jako import usług.

Tomasz Kosub, konsultant w firmie Biernacki w Krakowie, odpowiedział, że zgodnie z art. 2 pkt 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) z importem usług mamy do czynienia w przypadku, gdy podatnikiem z tytułu wykonanej usługi jest usługobiorca, a sama usługa została wykonana przez usługodawcę poza terytorium Polski, który jednak nie rozliczył w kraju VAT z tego tytułu.

- W opisanym przypadku miejscem świadczenia usługi jest terytorium Wielkiej Brytanii. W sytuacji podania wykonującemu remont samochodu przez podmiot, na rzecz którego remont samochodu jest wykonywany, polskiego numeru identyfikacyjnego VAT, miejscem świadczenia usług będzie terytorium Polski. Wtedy będziemy mieli do czynienia z importem usług. Warunkiem zastosowania tej zasady w omawianym przykładzie jest wywiezienie po dokonanym remoncie samochodu z terytorium Wielkiej Brytanii. W przypadku niepodania wykonującemu remont samochodu przez polskiego usługobiorcę polskiego numeru identyfikacyjnego VAT miejscem świadczenia usługi remontowej będzie terytorium Wielkiej Brytanii - wyjaśnił Tomasz Kosub.

Jednocześnie dodał, że w tej ostatniej sytuacji wykonana usługa remontu samochodu nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski, a VAT zostanie naliczony przez usługodawcę według brytyjskich przepisów.

- W przypadku spełnienia wskazanych warunków, gdy miejscem świadczenia usługi będzie terytorium Polski, stawka podatku wyniesie 22 proc., natomiast w przypadku ich niespełnienia, VAT od niej zostanie naliczony w wysokości stawki podstawowej obowiązującej na Wyspach Brytyjskich, tj. 17,5 proc. - argumentował nasz rozmówca.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl