ORZECZENIE

Postępowanie podatkowe dotyczące określenia zobowiązań spółki nie może toczyć się po jej rozwiązaniu. Określenie wysokości zobowiązań podatkowych takiej spółki następuje w drodze decyzji wydanej w stosunku do byłych wspólników. Tak orzekł WSA w Olsztynie.

W rozpatrywanej sprawie spółka dokonywała zakupu tkanin, a następnie je eksportowała. Organ I instancji w wyniku kontroli ustalił, że eksport w rzeczywistości nie miał miejsca i wydał decyzję, w której określił spółce zobowiązanie w VAT w prawidłowej wysokości. Organ II instancji, rozpatrując odwołanie stwierdził, że postępowanie odwoławcze należy umorzyć z uwagi na rozwiązania spółki. Uznał, że spółka od momentu rozwiązania nie może być stroną tego postępowania. Twierdził też, że spółka nadal ma podmiotowość prawnopodatkową w zakresie VAT i utrzymał decyzję urzędu I instancji. Sąd, do którego trafiła skarga, poglądu tego nie podzielił.

Sygn. akt I SA/Ol 142/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24