PAWEŁ MAŁECKI

doradca podatkowy w Kancelarii Doradców i Audytorów

Tak

Jeśli usługa transportu lotniczego na terytorium Unii Europejskiej zaczyna lub kończy się w Polsce lub przebiega przez terytorium kraju w tranzycie, to cała usługa powinna być opodatkowana w Polsce.

Zwykle odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsca opodatkowania usługi transportowej udziela art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem opodatkowania usługi transportowej jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Jednak w tym przypadku zastosowanie ma przepis szczególny ujęty w par. 4b rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku świadczenia usług transportu międzynarodowego środkami transportu morskiego lub lotniczego miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju. Jeśli więc usługa transportu lotniczego na terytorium Unii Europejskiej zaczyna lub kończy się w Polsce, lub przebiega przez terytorium kraju w tranzycie, to cała usługa powinna być opodatkowana w Polsce. O ile sprzedawca usługi nie jest polskim podatnikiem VAT i nie rozliczył tego podatku, to nabywca powinien rozliczyć import usługi w Polsce. Stosowana jednak będzie stawka 0 proc., zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 oraz ust. 3, 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 27 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).