Zmiany takie przewiduje plan reorganizacji kontroli skarbowej, przygotowany przez ministerstwo.

Zgodnie z planami MF w Urzędach Kontroli Skarbowej mają powstać specjalne piony, które będą się zajmować m.in. nieujawnionymi źródłami przychodów,ániezarejestrowaną działalnością gospodarczą, wyłudzeniami VAT i handlem w internecie. Poinformowała o tym środowa "Rzeczpospolita"

"Koncentracja zadań do walki z patologiami w sferze zobowiązań podatkowych w jednym wyspecjalizowanym pionie korzystnie wpłynie na efektywność działań kontroli skarbowej. Dlatego też w najbliższym okresie w urzędach kontroli skarbowej wprowadzone zostaną zmiany organizacyjne" - oświadczyła PAP Magdalena Kobos, rzecznik prasowy MF.

Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów zmiany powinny zostać przeprowadzone do końca roku. Niewykluczone jednak, że dojdzie do nich jeszcze we wrześniu.

Resort finansów poinformował, że nie planuje zmiany nadzoru nad wywiadem skarbowym

W skład nowych pionów mają wejść pracownicy UKS-ów i inspektorzy kontroli skarbowej. Działania pionów będzie wspierać wywiad skarbowy. Szefowie pionów będą koordynować prace obu struktur. Chodzi o to, by wobec podmiotu będącego w kręgu zainteresowania np. wywiadu skarbowego nie prowadzili odrębnych czynności inspektorzy skarbowi - jak to się czasami dzieje obecnie. MF twierdzi, że rozwiązanie to pozwoli zaoszczędzić siły i środki UKS- ów i wywiadu.

Resort finansów poinformował, że nie planuje natomiast zmiany nadzoru nad wywiadem skarbowym. Tak jak jest dziś będzie on podlegał Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej.

Ministerstwo nie planuje także zwiększenia liczby tzw. komórek realizacyjnych, w skład których wchodzą funkcjonariusze mogący posiadać broń i stosować środki przymusu. Obecnie znajdują się one w sześciu na 16 urzędów kontroli skarbowej. Resort zamierza jednak zwiększyć zatrudnienie w komórkach realizacyjnych.

Zgodę na zastosowanie uproszczonego postępowania rekrutacyjnego będzie musiał każdorazowo wydać Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

Służyć temu mają m.in. ułatwienia w zatrudnianiu specjalistów. Zgodnie z projektem rozporządzenia MF, byli pracownicy wywiadu skarbowego i komórek realizacyjnych, którzy zechcą wrócić do służby w komórkach realizacyjnych, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części postępowania kwalifikacyjnego.

Chodzi m.in. o zwolnienie z egzaminu sprawnościowego, testów psychologicznych, badań lekarskich pozwalających uczestniczyć w formacjach mających prawo do użycia broni i środków przymusu. Zgodę na zastosowanie uproszczonego postępowania rekrutacyjnego będzie musiał każdorazowo wydać Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Obecnie z możliwości takiego zwolnienia mogą korzystać byli funkcjonariusze Inspekcji Celnej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Zdaniem MF żaden z tych podmiotów nie dysponuje jednak rozległą wiedzą na temat systemu podatkowego oraz mechanizmów wykrywania przestępstw skarbowych i innych nadużyć finansowych, jak byli pracownicy wywiadu skarbowego i komórek realizacyjnych.