Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął zmiany do ustawy Prawo celne, które ułatwią przeprowadzanie transakcji przez przedsiębiorców z zagranicznymi kontrahentami.

Projekt noweli zakłada między innymi uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarami z państwami spoza Unii Europejskiej.

Oznacza to między innymi możliwość wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej. Skorzystają z niej firmy, posiadające swoje oddziały w kilku lub kilkunastu państwach Unii. Uproszczenie to polegało będzie na tym, że firma działająca w Unii (np. w Polsce), która zamierza importować towar z państwa trzeciego (np. z Ukrainy), będzie mogła dokonać czynności celnych w państwie UE, w którym prowadzona jest główna księgowość firmy. Towar importowany natomiast już bezpośrednio trafi z państwa trzeciego do odbiorców w innych krajach Unii.

Ułatwieniem dla podatników ma być też możliwość ubiegania się o status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) u wszystkich dyrektorów izb celnych (obecnie jest ich trzech w całym kraju). Przedsiębiorca posiadający status AEO ma szczególne przywileje w obrocie towarami z państwami trzecimi, np. jest rzadziej kontrolowany i podlega szybszym odprawom.

Innym korzystnym pomysłem proponowanym w projekcie jest zniesienie ograniczeń w ilości paliw zwolnionych z cła, przywożonych do Polski z państw pozaunijnych w standardowych zbiornikach samochodów. Obecnie z cła zwalnia się do 200 litrów paliwa wwożonego do Polski.

KONFISKATA PRZEDMIOTÓW

Zniszczenie lub sprzedaż skonfiskowanych towarów przez organy celne będzie możliwa dopiero po orzeczeniu ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Obligatoryjnie mają być niszczone produkty lecznicze i wyroby tytoniowe. Obowiązkowo nie byłyby niszczone napoje alkoholowe i kosmetyki.