Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku składania deklaracji o podatku od towarów i usług wyłącznie za okresy, w których u podatnika występowały transakcje podlegające opodatkowaniu.

Prezes KIG-u Andrzej Arendarski wyraził nadzieję, że rząd poprze korzystną dla przedsiębiorców nowelizację i ograniczy w ten sposób niepotrzebne ciężary administracyjne, dotykające podatników i organy podatkowe.

Obecnie obowiązujące prawo nakłada obowiązek składania deklaracji VAT za każdy okres rozliczeniowy, nawet jeśli w danym czasie nie było żadnych transakcji, podlegających takiemu opodatkowaniu.