Ewidencja księgowa odsetek od otrzymanego z banku kredytu uzależniona jest od sposobu ich pobierania oraz od przeznaczenia samego kredytu. Odsetki mogą być pobierane jednorazowo, z góry.

Jak twierdzi Robert Kaczorowski, ekspert z Rödl & Partner, jeżeli kredyt został udzielony na bieżącą działalność, wówczas kwota odsetek powinna być ujęta jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, a następnie stopniowo zaliczana do kosztów finansowych.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy spółka zaciągnęła kredyty na zakup, budowę lub ulepszenie środków trwałych. Wtedy odsetki pobrane z góry będą powiększały jego wartość. Kosztem w tym przypadku będą odpisy amortyzacyjne.

Agnieszka Pokojska

agnieszka.pokojska@infor.pl