NOWE PRAWO Inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej zyskali uprawnienia funkcjonariuszy celnych. Mogą zdejmować i nakładać plomby celne.
Generalny inspektor kontroli skarbowej Paweł Banaś w piśmie z 16 lipca 2007 r. (nr SD11/0680/1110/AP/07/5501) skierowanym do szefa służby celnej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia poinformował, że do użytku służbowego inspektorów i pracowników kontroli skarbowej zostały wprowadzone plombownice służące do zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych. Ponownie umieszczone przez inspektorów i pracowników zamknięcia celne będą posiadały na przedniej stronie ołowianych plomb o średnicy 10 mm odciśnięte plombownicą godło państwowe, a na odwrocie litery „ks” oraz numer identyfikacyjny plombownicy. Oznacza to, że kontrola skarbowa zyskała uprawnienia celników.
Pismo z tymi wyjaśnieniami sporządzono w związku z wejściem w życie na początku 2007 roku rozporządzenia ministra finansów z 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania osób, przeszukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, badania towarów i pobierania ich próbek oraz zdejmowania i ponownego nakładania zamknięć celnych (Dz.U. z 2007 r. nr 5, poz. 35).
Z uprawnień przyznanych UKS-om nie są zadowoleni funkcjonariusze celni.
- Celnicy są zbulwersowani tym faktem, gdyż kontrola skarbowa, za sprawą ministra Pawła Banasia ingeruje w zadania służby celnej samodzielnie, bez jakichkolwiek konsultacji ze służbą wprowadza nasze zadania do swoich. Tym samym naruszono tryb prac legislacyjnych. Jest to działanie niezgodne z prawem, gdyż nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje w tym zakresie - wskazują celnicy w rozmowie z nami.
EWA MATYSZEWSKA