Aby skorzystać z ulgi meldunkowej, trzeba w sprzedawanej nieruchomości być zameldowanym na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy.
Projekt nowelizacji ustawy o PIT przygotowany przez Ministerstwo Finansów zakłada uchylenie pkt 126 w ust. 1 art. 21, tj. likwidację ulgi meldunkowej. Ulga ta obowiązuje obecnie i polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia:
a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,