INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3627) wypowiedziało się w sprawie wysokości podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie z ustawą o PIT stawka podatku Belki (podatek od oszczędności) wynosi 19 proc., jednak w praktyce jego wysokość znacznie odbiega od przepisów ustawowych, sięgając nawet 37 proc. zysku. Wszystko za sprawą zasad zaokrąglania podatków do pełnego złotego określonych w art. 63 par. 1 Ordynacji podatkowej. Zawyżanie podatku dotyczy głównie niewielkich kwot, przy których wartość zaokrąglenia stanowi istotny procent. O problemie poruszonym przez posłów wcześniej informowała Gazeta Prawna.

MF wyjaśniło, że płatnicy przy dokonywaniu wypłat z tytułu dochodów kapitałowych zobowiązani są do zaokrąglenia do pełnych złotych podstawy opodatkowania i kwoty podatku podlegającej zapłacie, w ten sposób, że pomijają końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy (zaokrąglenie w dół), a podwyższają do pełnych złotych końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy (zaokrąglenie w górę). Zaokrąglenia dotyczą zatem niewielkich kwot (do 50 groszy). Resort zwrócił uwagę, że powyższe reguły mogą działać także na korzyść podatników. W wyniku zaokrąglenia do pełnych złotych, w zależności od wysokości końcówki kwoty podlegającej zaokrągleniu, może dojść do obniżenia kwoty podstawy opodatkowania lub kwoty podatku (przykładowo przychód 96 gr, po zaokrągleniu 1 zł, podatek 19 proc. - 19 gr, podatek do zapłaty po zaokrągleniu 0 zł). MF nie podziela zatem opinii, że obowiązujące zasady zaokrąglania stanowią istotny czynnik wpływający na osiągane przez podatników zyski i na planowanie inwestycji oraz są dla nich krzywdzące.

19 proc. wynosi stawka podatku od oszczędności