ANALIZA

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny stanowi źródło przychodu w podatku dochodowym. Podatek wynosi 19 proc. osiągniętego dochodu. Jak wskazuje Grzegorz Bącik, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, likwidacja zwolnienia w PIT przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny, jakie obowiązywało do 31 grudnia 2006 r., podyktowana była wprowadzeniem zwolnienia dla osób najbliższych w podatku od spadków i darowizn. Zdaniem eksperta przywrócenie ulgi w PIT wydaje się być mało prawdopodobne.

- Pamiętajmy o tym, iż budżet państwa stracił już na nowej uldze w podatku od spadków i darowizn, a obecne przepisy w wystarczającym stopniu ułatwiają przepływ majątku pomiędzy najbliższymi - mówi Grzegorz Bącik.

Zdaniem eksperta zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości, jakie funkcjonują na gruncie przepisów obecnie obowiązujących, np. tzw. ulga meldunkowa, wydają się być wystarczające.

- Ciężko jest wyobrazić sobie, by Ministerstwo Finansów podjęło się zmiany przepisów w powyższym zakresie. Również zasadność ich zmiany może budzić wątpliwości - ocenia nasz rozmówca.

W sprawie zwolnienia z PIT sprzedaży darowanej lub odziedziczonej nieruchomości Ministerstwo Finansów wypowiedziało się ostatnio w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2534). Resort poinformował, że nie są prowadzone prace zmierzające do wprowadzenia takiej regulacji. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że obowiązujące zasady opodatkowania mają zastosowanie w sytuacji, kiedy zbywana nieruchomość została nabyta (w tym w drodze spadku lub darowizny) po 31 grudnia 2006 r. Jeżeli nabycie nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny są w całości wolne od podatku dochodowego.

- Jeżeli jedną ręką rząd daje nam jakąś ulgę podatkową, to bądźmy pewni, że w innej ustawie wprowadzi dodatkowe obciążenie - wskazuje Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner.

Zdaniem naszej rozmówczyni taka sytuacja miała miejsce w przypadku wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania spadków i darowizn dla najbliższej rodziny.

- Żeby budżet nie był stratny, w tym samym czasie usunięto art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zwalniał w całości od podatku dochodowego przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny - mówi Grażyna Nelip.

Zdaniem naszej rozmówczyni zwolnienie to rząd ponownie może wprowadzić do ustawy, tylko czy będzie taka wola, to już jest inna sprawa.

Niestety, jak często przekonujemy się w trakcie kolejnych nowelizacji ustaw podatkowych, to polityka, a najczęściej dziura budżetowa, a nie logiczne i społeczne uzasadnienie, decydują o wysokości podatków i wprowadzanych zwolnieniach.

- O nowych ulgach podatkowych rząd mówi głośno, natomiast zwiększanie obciążeń podatkowych odbywa się niezauważalnie - ocenia Grażyna Nelip.

19 proc. od dochodu wynosi podatek przy zbyciu nieruchomości