■ Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do opodatkowania dochodów brytyjskich ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że Polak, który w 2007 roku zarabiał tylko w Anglii, nie zapłaci podatku w Polsce. Czy nie będzie musiał też składać zeznania?

- Osoba taka nie będzie musiała składać rocznego zeznania w Polsce, bo nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z nową umową, dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii jest opodatkowany tylko w tym państwie.

■ Jak będzie w sytuacji, gdy w 2007 roku ten sam podatnik uzyskiwał zarówno dochody w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii?

- Dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii, choć nie podlega opodatkowaniu w Polsce, to brany jest pod uwagę przy ustalaniu tzw. stopy opodatkowania dochodu uzyskanego w Polsce. W praktyce oznacza to, że dochód takiego podatnika uzyskany w Polsce będzie opodatkowany według takiej samej stopy opodatkowania, jakby obie części dochodu były faktycznie uzyskane w Polsce, a więc - zgodnie z progresywną skalą podatkową obowiązującą w Polsce, dla kwoty łącznego dochodu. Można to objaśnić na prostym przykładzie: jeżeli w Wielkiej Brytanii podatnik uzyskał dochód o równowartości 60 tys. zł, a w Polsce 20 tys. zł, to dochód 20 tys. zł uzyskany w Polsce zostanie opodatkowany tylko w Polsce, lecz według stopy podatkowej właściwej dla łącznego dochodu, czyli dla 80 tys. zł. W celu ustalenia stopy podatkowej w Polsce, dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii będzie musiał zostać wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym. Oczywiście, dochód o równowartości 60 tys. zł uzyskany w Wielkiej Brytanii nie będzie podlegał już ponownemu opodatkowaniu w Polsce.

■ O dopełnieniu jakich formalności podatkowych powinni pamiętać podatnicy wracający z Wielkiej Brytanii do Polski?

- Podatnicy powinni postarać się o dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, wysokość otrzymywanych zarobków i daty ich otrzymania oraz dotyczące wysokości podatków pobranych przez brytyjskiego pracodawcę/zapłaconych w Wielkiej Brytanii. W szczególności dotyczy to osób, które poza dochodami uzyskanymi w Wielkiej Brytanii, osiągnęły także dochody w Polsce. Dane dotyczące dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii będą w przypadku takich osób potrzebne do prawidłowego rozliczenia podatków w Polsce. Z kolei osoby, które przed powrotem do Polski miały miejsce stałego zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii i uzyskiwały tam dochody przed 1 stycznia 2007 r., powinny posiadać certyfikat rezydencji wydany przez lokalny brytyjski urząd podatkowy. Pomoże to wykazać, że w tym okresie dana osoba nie podlegała tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Notowała Ewa Matyszewska