Sejm przyjął rządową ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowelizacja wprowadza m.in. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany w CIT dotyczą podatników, którzy korzystają ze zwolnienia dochodu z podatku na podstawie art. 17 ust. 1e pkt 2 tej ustawy (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Ustawodawca rozszerzył zakres zwolnienia o nabycie papierów wartościowych lub instrumentów finansowych w ramach zarządzania portfelem o umowę z towarzystwem funduszy inwestycyjnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 68, poz. 450 z późn. zm.) w art. 9 pkt 9 usunięto wyraz maklerskich w związku z likwidacją pojęcia maklerskich instrumentów finansowych. Dodatkowo nowelizacja uściśliła, że PCC podlegają pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, że pożyczka instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych lub banków powierniczych jest zwolniona z podatku.