PORADA

Podatnik prowadzi rejestr VAT. Nie wie, jak go prawidłowo wypełniać. Chodzi o rozliczenia mediów.

- Czy gaz, tak samo jak np. woda, energia elektryczna, nieczystości czy telefon, zalicza się do mediów? Jak wiadomo media wchodzą do rejestru VAT z terminem zapłaty - pyta w liście do redakcji czytelnik.

Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego PAMA w Poznaniu, wyjaśnia, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu:

• dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,

świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (z pewnymi zastrzeżeniami),

• świadczenia usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

- Zatem, czytając punkty pierwszy oraz drugi z tej listy, energia elektryczna, cieplna, gaz i usługi telekomunikacyjne należą do usług, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny - wyjaśnia Paweł Małecki.

Natomiast w punkcie c wymieniono usługi w zakresie rozprowadzania wody (poz. 138 załącznika) oraz usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (poz. 153 załącznika). Dla wszystkich tych usług obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności określonej w umowie (lub na fakturze).