Wkrótce powinny zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące opłat za wydanie interpretacji podatkowych. Obniżą one opłatę za wydanie takiej interpretacji z 75 do 40 zł liczoną od każdego stanu faktycznego znajdującego się we wniosku podatnika. Przewiduje to czekająca obecnie na podpis prezydenta nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To jednak nie jedyna zmiana w zakresie wydawania interpretacji, która czeka nas w najbliższym czasie. Kolejne przyniesie przyjęta w ubiegłym tygodniu przez rząd nowelizacja Ordynacji podatkowej. Jedna z proponowanych zmian polega na określeniu terminu, w którym organ podatkowy będzie musiał zwrócić podatnikowi nienależnie zapłaconą opłatę. Dziś termin taki nie jest określony. Nowe przepisy mają wyraźnie przewidywać, że zwrot takiej nienależnej opłaty następuje nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji.

Warto zauważyć, że przyjęty przez rząd projekt znacznie zmienił się w stosunku do projektu pierwotnie opracowanego przez resort. W fazie uzgodnień międzyresortowych usunięto z niego większość kontrowersyjnych przepisów. Teraz projektem zajmie się Sejm.