TERMIN ODPROWADZENIA PODATKU. 7 sierpnia mija termin zapłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

ZGŁOSZENIA INTRASTAT. 10 sierpnia mija termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami UE. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina. Więcej www.mf.gov.pl

MAŁOPOLSKIE URZĘDY OTWARTE DO 18. W każdy poniedziałek małopolskie urzędy skarbowe czynne są do godz.18. W pozostałe dni krakowskie urzędy czynne są od 7.15 do 15.15, natomiast zamiejscowe od 7.15 lub od 7.30 odpowiednio do 15.15 lub 15.30.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

GRECKIE PRZEPISY PRZED ETS. Komisja Europejska zaskarżyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości greckie przepisy dotyczące opodatkowania spółek osobowych i dywidend wypłacanych przez zagraniczne podmioty. Zgodnie z greckimi przepisami różnica wysokości między opodatkowaniem krajowych i zagranicznych dochodów na poziomie spółek osobowych wynosi 5 proc. Komisja uznała, że mają one charakter dyskryminujący.

Więcej www.taxnews.pl

zmiana nazwy ULICY bez zmiany urzĘDU. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleja Jedności Narodowej na Aleja Papieża Jana Pawła II. Podatnicy mieszkający przy tej ulicy nadal podlegają właściwości miejscowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

KOMISJA ŻĄDA ZMIANY NIEMIECKICH PRZEPISÓW. Komisja Europejska zażądała od władz niemieckich zmiany przepisów o opodatkowaniu rodzinnych fundacji. Zastrzeżenia wzbudziły rozwiązania dotyczące opodatkowania fundacji z siedzibą w innych państwach UE. Zgodnie z niemieckimi przepisami, w przypadku fundacji rodzinnej, której miejscem siedziby lub rzeczywistego zarządzania są Niemcy, osoby otrzymujące wypłaty płacą podatek z tytułu dochodów rzeczywiście otrzymanych. W przypadku fundacji z siedzibą za granicą dochód jest przypisywany poszczególnym beneficjentom i opodatkowany na ich poziomie niezależnie od tego, czy rzeczywiście został wypłacony.

Więcej www.taxnews.pl

EGZAMINY W SIERPNIU. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyń-ska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

ZWROT VAT W ZACHODNIOPOMORSKIeM. W I półroczu do urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego złożono 11 159 wniosków o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych. 4328 wniosków załatwiono bez wydawania decyzji. Wydano 2206 decyzje, w tym 2193 pozytywne. Kwota zwrotu wyniosła 9 165 113 zł, w tym kwota wynikająca z wydanych decyzji 3 867 608 zł.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl