Podatnicy, których dzieci dojeżdżają do szkoły i otrzymują zwrot kosztów przejazdu, nie muszą płacić podatku dochodowego. Wynika to z nowego zwolnienia wprowadzonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2007 r. nr 115, poz. 791).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40c wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z powołanymi przepisami, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości określone w ustawie o systemie oświaty (3 km dla uczniów młodszych klas, 4 km dla starszych), obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Jeśli zatem rodzice otrzymują wspomniany zwrot kosztów, nie będą doliczać go do innych przychodów i wykazywać w zeznaniu podatkowym. Zwrot ten jest bowiem od 2 sierpnia zwolniony z podatku.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl