Zmiana prawa - Senat przyjął przepisy, które mają usunąć skutki różnic między stosowanymi metodami unikania podwójnego opodatkowania.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie miała zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym w okresie od 2002 do 2007 roku podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskiwali w tym roku przychody z pracy, rozliczane według metody proporcjonalnego odliczenia.
W ustawie przewidziano umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez nich zeznania podatkowego. Uregulowano także zwrot podatku dochodowego dla podatników, którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili podatek. Podatnik wnioskujący o abolicję będzie musiał złożyć oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów oraz zapłatę podatku za granicą.
Umorzenie zaległości lub zwrot zostaną przyznane na wniosek podatnika. Kwotę umorzenia lub zwrotu określi urząd skarbowy, co odciąży podatnika od konieczności samodzielnego jej wyliczania. Wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku trzeba będzie złożyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w pozostałych przypadkach - w ciągu sześciu miesięcy od dnia jej obowiązywania. Ustawa zwolni od odpowiedzialności karnej skarbowej podatników, którzy nie rozliczyli w Polsce zagranicznych dochodów. Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r. będzie miała zastosowanie ulga w podatku dochodowym. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.