Do 5 grudnia 2007 r. powinny zostać uchwalone zmiany w ustawie o doradcach podatkowych. Mało kto jednak wierzy, że mogłoby to do tego czasu nastąpić. Dlatego m.in. pojawiły się wątpliwości dotyczące także spraw związanych z ubezpieczeniem OC doradców podatkowych. Tymczasem okazuje się, że obawy te są nieuzasadnione.

- W zakresie ubezpieczenia OC doradców podatkowych na warunkach tzw. umowy generalnej derogacja przepisów ustawy o doradztwie podatkowym będąca następstwem wyroku TK i nieuchwalenia na czas nowelizacji ustawy nie ma wpływu na sytuację doradców podatkowych - mówi Aleksander Stanek.

Stanowisko to potwierdzają Krajowa Rada Doradców Podatkowych, jak i przedstawiciele ubezpieczyciela, którzy uspokajają, że obecna sytuacja nie ma wpływu na zakres ubezpieczenia.

Jak wyjaśniono w Analizie skutków derogacji niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym i braku nowelizacji ustawy zamieszczonej na stronach internetowych Krajowej Rady, doradcy podatkowi korzystający z ubezpieczenia OC w ramach umowy generalnej nie powinni obawiać się w okresie przejściowym, do czasu uchwalenia nowelizacji, zmian zasad ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (wyłączenia z objętych ochroną czynności doradztwa podatkowego czynności prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych). Dla wszystkich korzystających z ubezpieczenia w ramach umowy generalnej nie zmieniają się warunki ubezpieczenia. Wyjaśniono, że dla pozostałych - gdyby ich ubezpieczyciel próbował wykorzystać sytuację dla zmiany tych warunków, poprzez ograniczenie ochrony - pozostaje odwołanie do warunków umowy generalnej (przyjęcie jej za standard ubezpieczenia), lub też zmiana ubezpieczyciela. W podobnym tonie wypowiada się przedstawiciel ubezpieczyciela. W oficjalnym stanowisku przedstawionym Radzie wskazano, że nieuchwalenie przed 5 grudnia tego roku ustawy nowelizującej ustawę o doradztwie podatkowym w zakresie wynikającym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wpływa na zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w ramach umów ubezpieczenia zawartych na podstawie umowy generalnej. Podkreślono, że ochrona ubezpieczeniowa będzie w niezmienionym zakresie udzielana na zasadach określonych wskazaną umową generalną i indywidualnie wystawionymi polisami ubezpieczenia także po 5 grudnia 2007 r.

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl