Zmiana formularza wiąże się ze zmianami dokonanymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Nowelizacja ustawy likwidująca ulgę odsetkową nałożyła na resort finansów obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru oświadczenia o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem likwidacji ulgi odsetkowej było zachowanie praw nabytych dla podatników, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt mieszkaniowy.

Podatnicy mogą korzystać z ulgi do końca 2027 roku i do tego czasu będzie obowiązywał nowy wzór. Jest on potrzebny tym podatnikom, którzy zamierzają dokonać odliczeń od dochodu (przychodu) z tytułu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego przed 1 stycznia 2007 r. na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Podatnicy wypełnią nowy formularz po raz pierwszy w rozliczeniu za 2007 rok. Dołączenie takiego oświadczenia do zeznania rocznego jest konieczne, by w ogóle skorzystać z ulgi.

Prawo do odliczania odsetek od kredytu mają ci podatnicy, którym do końca ubiegłego roku został udzielony kredyt uprawniającego do ulgi. Osoby takie mogą do 31 grudnia 2027 r. odliczać wydatki na spłatę odsetek od kredytu.

Kredyt mógł być udzielony m.in. na budowę budynku mieszkalnego, zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku, kupionego od gminy albo od dewelopera. Kredyt mógł też zostać zaciągnięty na wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku. Nie dotyczy to jednak osób, które zaciągnęły kredyt na zakup mieszkania na tzw. rynku wtórnym.

Nowy wzór PIT-2K wprowadza rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz.U. nr 128, poz. 889).

EDYTA WERESZCZYŃSKA

edyta.wereszczynska@infor.pl