W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskich projektów zmian w Ordynacji podatkowej. Nowelizacja autorstwa PiS zakłada odejście od reguły natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowych i wprowadzenie jako zasady wstrzymania wykonania decyzji, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w postępowaniu podatkowym. Rozwiązanie takie zostało już jednak uwzględnione w projekcie zmian w Ordynacji podatkowej Ministerstwa Finansów, który dziś rozpatrzy Rada Ministrów. Nowelizacja złożona w sejmie przez SLD przewiduje natomiast zmiany dotyczące interpretacji podatkowych, w tym przede wszystkim obniżenie opłat za interpretację z 75 do 15 zł. Tymczasem uchwalona została już obniżka opłaty za wydanie interpretacji do 40 zł. Nowelizacja, która zawiera zmianę w tym zakresie, czeka na podpis prezydenta.

W Sejmie odbędzie się również pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt autorstwa SLD dotyczy zmiany procedury przekazywania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz podniesienie kwoty odpisu z 1 proc. do 2 proc. Posłowie zajmą się ponadto senacką nowelizacją ustawy o VAT. Projekt dotyczy wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 września 2007 r. (sygn. akt P 43/06). Proponowana zmiana polega na uzupełnieniu ustawy o regulację wyłączającą kumulację odpowiedzialności administracyjnej w postaci 30-proc. sankcji VAT i odpowiedzialności karnej skarbowej w stosunku do osób fizycznych.

Ważne!

W lipcu parlament uchwalił obniżkę opłaty za interpretację podatkową z 75 do 40 zł. Poselski projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej autorstwa SLD zakłada obniżenie opłaty za interpretację do 15 zł