Od początku 2009 roku zostanie rozszerzone zwolnienie z PIT dotyczące alimentów, zarówno wypłacanych na rzecz dzieci, jak i innych osób. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są alimenty:

• na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,

• na rzecz innych osób, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Resort finansów proponuje rozszerzenie zwolnienia z opodatkowania w całości alimentów na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ponadto zostanie dodane zwolnienie z opodatkowania alimentów wypłacanych na rzecz innych osób otrzymywanych również na podstawie ugody sądowej. Limit zwolnienia z podatku w tym przypadku zostanie bez zmian.