Nowe przepisy weszły w życie w sobotę. Nawet jeżeli samochód zmienił właściciela, zwrot przysługuje osobie, która sprowadziła auto.

Marcin Daczko z Izby Celnej w Gdyni poinformował, że urzędy celne dostały jasne wytyczne jak zwracać akcyzę. Do tej pory wielu kierowców starało się o odzyskanie pieniędzy, ale urzędnicy odmawiali, bo nie było podstawy prawnej.

"Aby odzyskać akcyzę, należy złożyć wniosek do danego urzędu celnego"

Jak wyjaśnia Daczko, aby odzyskać akcyzę, należy złożyć wniosek do danego urzędu celnego. We wniosku trzeba przedstawić wyliczenie i wnieść o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym.

Podatek akcyzowy do listopada 2006 roku był zależny od wieku auta. Jego wysokość rosła z każdym rokiem i mogła sięgać nawet 65 procent wartości pojazdu.
Miało to zmniejszyć import do Polski starszych samochodów. Ten przepis został zaskarżony i w styczniu ubiegłego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stawki uzależnione od wieku auta są niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Przy zwrocie nadpłaconego podatku należą się także odsetki

Przy zwrocie nadpłaconego podatku należą się także odsetki. Będą one jednak wypłacane tylko do dnia obowiązywania ustawy. Ten dzień wypada 18 sierpnia 2008 roku - informuje Marcin Daczko z Izby Celnej w Gdyni.

Celnicy zapowiadają, że osoby starające się o zwrot akcyzy muszą liczyć się z kontrolą. Sprawdzana będzie między innymi rozbieżność między cenami auta na rachunku czy umowie, a rzeczywistą wartością samochodu w Polsce w dniu zakupu.

Według danych Ministerstwa Finansów w okresie, którego dotyczy problem sprowadzono do Polski prawie 2 i pół miliona samochodów.

Zobacz w eGP Niezbędnik  - Jak odzyskać akcyzę od auta sprowadzonego z zagranicy po 1 maja 2004 r.