Komisja Przyjazne Państwo chce obniżyć odsetki przy dobrowolnej spłacie długu. Wysokość odsetek za zwłokę ma zostać zmniejszona o 1/4 obecnej stawki. Warunkiem obniżki będzie złożenie korekty deklaracji i zapłata zaległości w ciągu siedmiu dni.
ANALIZA
Jest szansa na to, aby podatnicy spłacający swoje długi wobec fiskusa płacili niższe odsetki. Komisja Przyjazne Państwo złożyła u marszałka sejmu nowelizację Ordynacji podatkowej, która zakłada obniżenie stawki odsetek dla podatników, którzy dobrowolnie regulują swoje zaległości podatkowe. Dziś sytuacja podatnika, który dobrowolnie spłaca zaległości podatkowe, i podatnika spłacającego swój dług dopiero na skutek kontroli podatkowej jest zrównana. W obu przypadkach podatnicy muszą zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Nowelizacja zakłada obniżkę do 3/4 tej stawki. Obecnie odsetki wynoszą 15 proc. (stopa lombardowa 7,5 proc.), projektowana zmiana oznacza zatem obniżenie stawki do 11,25 proc. Zmiana ma motywować podatników, którzy wykryją, że ciąży na nich zaległość podatkowa do jej spłaty i jednocześnie premiować tych, którzy zdecydują się na dobrowolne złożenie korekty deklaracji i zapłatę długu.