Od 1 stycznia 2009 r. ma zostać rozszerzony zakres zwolnień od PIT przy wygranych. Wolne od PIT będą także zagraniczne wygrane. Takie zmiany zakłada projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowany przez Ministerstwo Finansów, będący obecnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych.

Komisja Europejska zarzuciła Polsce niezgodność z prawem unijnym polskich przepisów podatkowych dokonujących rozróżnienia pomiędzy opodatkowaniem wygranych w loteriach, grach i zakładach wzajemnych, w zależności od tego, czy dochody te zostały uzyskane w Polsce czy poza jej terytorium.

Obecnie zwolnione z opodatkowania są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach bingo pieniężne i fantowe w całości oraz wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. W przypadku gdy wygrane te przekraczają kwotę 2280 zł podlegają opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym od całości wygranej.

Warunkiem zwolnienia całościowego lub limitowego jest to, aby gry i zakłady były urządzane i prowadzone przez uprawnione podmioty na podstawie polskich przepisów o grach i zakładach wzajemnych (a więc na terytorium Polski). Natomiast wygrane w analogicznych grach i zakładach, urządzanych i prowadzonych na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nie korzystają z tych zwolnień podatkowych i podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej ze stawkami 19, 30 i 40 proc. To się jednak ma zmienić już od 1 stycznia 2009 r.

W odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej, Polska zobowiązała się do zmiany przepisów różnicujących opodatkowanie dochodów uzyskanych z loterii, gier i zakładów wzajemnych, w zależności od tego, czy zostały uzyskane w Polsce, czy też w innych państwach członkowskich UE.

W projekcie zapewniono równe traktowanie podatkowe wygranych w wymienionych grach i zakładach wzajemnych, bez względu na to, czy zostały one uzyskane w Polsce, czy też w innych państwach członkowskich UE.

Ponieważ przepisy aktów prawnych UE mają zastosowanie także do państw należących do EOG, w skład którego wchodzą wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein, zakres podmiotowy projektowanych przepisów obejmuje również te trzy z ostatnich wymienionych państw

1 stycznia 2009 r. mają wejść w życie przepisy znowelizowanej ustawy o PIT