■  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. 31 lipca mija termin składania deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu jest czynnością opodatkowaną niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT.

Więcej www.mf.gov.pl

■  NADPŁATA PRZY KOREKCIE DEKLARACJI. Podatek akcyzowy należy traktować jako podatek naliczony. Nadpłatę w podatku akcyzowym, która powstała w momencie korekty deklaracji, można zaliczyć na poczet zobowiązań w VAT - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 2903/06

■  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE. Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje Dział Postępowania Kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80) tel. (0 22) 635-10-40, (0 22) 635-14-77

Więcej www.kibr.org.pl.

■  EGZAMINY W SIERPNIU. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

■  ZWROT VAT W ZACHODNIOPOMORSKIM. W I półroczu 2007 r. do urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego złożono 11 159 wniosków o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. 4328 wniosków załatwiono bez wydawania decyzji. Wydano 2206 decyzji, w tym 2193 pozytywnych i 13 negatywnych. Kwota podatku do zwrotu wyniosła łącznie 9 165 113 zł, w tym kwota wynikająca z wydanych decyzji 3 867 608 zł.

Więcej www.izba-skarbowa.szczecin.pl

■  ZMIANY W DUŃSKICH PODATKACH. Władze duńskie osiągnęły porozumienie w sprawie zmian systemu odliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, wpłacanych do zagranicznych funduszy. Zmiana ta wymuszona została przez wydany w styczniu 2007 r. wyrok ETS w sprawie Komisja/Dania (C-150/04). Zgodnie z nowymi zasadami odliczeniem zostaną objęte składki emerytalne wpłacane do towarzystw, których siedziba znajduje się w państwie należącym do Unii Europejskiej. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest podpisanie przez zagraniczny fundusz zobowiązania dotyczącego wywiązywania się z obowiązku informacyjnego.

Więcej www.taxnews.pl