Nowelizacja zakłada uchylenie par. 3 w art. 81b Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem uprawnienie do skorygowania deklaracji po kontroli podatkowej nie przysługuje w zakresie podatku od towarów i usług. Oznacza to w praktyce, że w przypadku każdej wykrytej nieprawidłości w zakresie tego podatku musi być wszczęte postępowanie podatkowe i w jego wyniku wydana decyzja. Ograniczenie to nie występuje w przypadku kontroli skarbowej, gdzie po zakończeniu takiej kontroli przedsiębiorca ma możliwość złożenia korekty deklaracji.

Autorem projektu jest Komisja Przyjazne Państwo. W ocenie wnioskodawców brak możliwości korekty deklaracji VAT po zakończeniu kontroli podatkowej stanowi dotkliwą barierę podatkową dla przedsiębiorców, a ponadto bezzasadnie różnicuje pozycję podatników, dyskryminując podatników VAT. Proponowana zmiana ma przyczynić się do poprawy ściągalności VAT. Taki skutek przyniosło wprowadzenie ustawą 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej zapisu umożliwiającego składanie korekty deklaracji po kontroli skarbowej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.