TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. 31 lipca mija termin składania deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11).Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu jest czynnością opodatkowaną, niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT.

Więcej www.mf.gov.pl

STAWKA AKCYZY. Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że nowy projekt ustawy o podatku akcyzowym zakłada opodatkowanie olejów opałowych stawką akcyzy na poziomie obecnie stosowanym tj. 232 zł/1000 l dla tzw. lekkich olejów opałowych i 60 zł/1000 kg dla pozostałych. Stawki te mają być maksymalnymi. Resort nie przewiduje stosowania do olejów opałowych stawki 1882 zł.

Więcej www.mf.gov.pl

BUDOWA DROGI NIEOPODATKOWANA. Jeśli usługa budowy drogi na rzecz gminy ma związek z prowadzoną działalnością spółki, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sygn. akt III SA/Wa 3630/06

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE Do 31 lipca kandydaci na biegłych rewidentów mogą składać wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego. Zapisy przyjmuje Dział Postępowania Kwalifikacyjnego w Biurze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 80), tel. 022 635-10-40, 0 22 635-14-77

Więcej www.kibr.org.pl.

OBLIGACJE SKARBOWE. Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych. Przepisy nowego rozporządzenia zaczną obowiązywać 8 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 133, poz. 926).

■ ZABEZPIECZENIA AKCYZOWE. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian do rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Zmiana związana jest z wprowadzeniem Krajowego Informatycznego Systemu Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych (Bachus) w procedurze zawieszenia akcyzy. Poprawki do rozporządzenia umożliwią pod względem formalnym korzystanie z udogodnień, jakie oferuje wspomniany system informatyczny.

Więcej www.mf.gov.pl

■ PLAN KOMISJI KRDP. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła plan pracy Komisji KRDP do Spraw Stosunków Międzynarodowych na obecny rok. Komisja ma odpowiadać m.in. za współpracę z Europejską Konfederacją Podatkową, z organizacjami doradców w Niemczech i w Czechach.

Więcej www.kidp.pl