Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym z podstawowych warunków odliczenia darowizny związanej z działalnością charytatywną jest status organizacji pożytku publicznego. Ustawodawca pozwala na odliczenie od dochodu darowizn przekazanych przez podatników m.in. organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizującym określone zadania ze sfery publicznej.

Polski Czerwony Krzyż zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym od 24 stycznia 2005 r. ma status organizacji pożytku publicznego. Dlatego podatnicy bez przeszkód mogą odliczać w ramach limitowanej ulgi podatkowej na darowizny pieniądze wpłacone na rzecz tej organizacji. Odliczeniu w ramach ulgi podlegają także darowizny rzeczowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku darowizn pieniężnych odliczeniu podlegają tylko wpłaty dokonane na konto bankowe obdarowa- nego. Kwota odliczenia z tytułu wszystkich przekazanych w danym roku podatkowym darowizn nie może przekroczyć limitu 6 proc. dochodu.

Status organizacji pożytku publicznego powoduje też, że PCK może być adresatem 1 proc. podatku. Przypomnijmy, obecnie 1 proc. podatku przekazywany jest na wniosek podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego, na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.

Pełna lista organizacji pożytku publicznego znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w dziale rejestry i ewidencje.

Więcej: www.ms.gov.pl