ZMIANA PRAWA W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 rok znajdą się tabele z zadaniami oraz miernikami. Każdy będzie mógł zatem sprawdzić, jakimi środkami dysponują ministrowie i na co je wydają.

Budżet zadaniowy to trzeci etap reformy finansów publicznych. Jego elementy znajdą się już w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 rok. Obecnie trwają prace nad opracowaniem kształtu układu zadaniowego.

- Różnica między budżetami na rok 2007 i 2008 będzie widoczna w uzasadnieniu. Jest to zasadnicza zmiana jakościowa - ocenił prof. Leszek Patrzałek z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jakie elementy budżetu zadaniowego znajdą się w uzasadnieniu, określa obecna ustawa o finansach publicznych, jednak do tej pory nie było wiadomo, jak uzasadnienie będzie wyglądało. Doktor Tomasz Strąk, dyrektor departamentu budżetu zadaniowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyjaśnił, że w uzasadnieniu znajdzie się zadaniowy plan wydatków. Albo będzie to rozdział uzasadnienia, albo jego część w postaci tabel. Przedstawione zostaną wydatki, kwoty na zadania oraz dysponenci tych środków, czyli ministrowie.

W obecnym układzie ustawy budżetowej jeden minister może odpowiadać za kilka części budżetowych, dlatego trudno ustalić, za jakie zadania ostatecznie odpowiada. Tomasz Strąk zapowiada również, że zostaną przedstawione wydatki na lata przyszłe.

- W zadaniowym planie wydatków chcemy pokazać, jakimi kwotami dysponują ministrowie, jakie realizują zadania i jakie są źródła ich finansowania. Chcemy określić, w ramach dostępnej kwoty, jaka suma pochodzi z budżetu państwa, jaka z funduszy celowych, a jaka z dochodów własnych agencji rządowych. W ten sposób będziemy mieć pełen obraz wydatków na dane zadanie - powiedział Gazecie Prawnej dr Tomasz Strąk.

W uzasadnieniu znajdą się nie tylko tabele finansowe, ale również tabele zadaniowe, w których zostaną przedstawione mierniki do zadań. Obecnie istnieją mierniki do niektórych zadań realizowanych przez państwo, które są stosowane do statystyki publicznej. Jak wyjaśnił dyrektor departamentu budżetu zadaniowego, nie da się ich jednak zastosować w budżecie zadaniowym. Dlatego już teraz prowadzone są rozmowy z Głównym Urzędem Statystycznym, aby zmodyfikować badania statystyczne. Teraz mierniki jedynie diagnozują sytuację w danych dziedzinach funkcjonowania państwa. Nowe mierniki mają natomiast również pełnić funkcję zarządczą. Mają je ustalać ministrowie. Będą oni mogli za ich pomocą śledzić, po pierwsze, jak są realizowane zadania, a po drugie, czuwać, aby przynosiły założone wcześniej efekty.

Budżet zadaniowy już w przyszłym roku pozwoli na uzyskanie wielu informacji interesujących obywateli.

- Będą wiedzieli, na co państwo wydaje środki, ile wydaje i jaki to efekt przynosi. Obywatela mniej bowiem interesuje to, ile kosztuje wykształcenie jednego ucznia, a bardziej, czy ten uczeń jest dobrze kształcony. Dzięki budżetowi zadaniowemu będziemy to wiedzieli - podsumował Tomasz Strąk.

Zdaniem prof. Leszka Patrzałka pierwszy rok funkcjonowania mierników i zadań określonych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej może spowodować dyskusję na temat przyjętych mierników.

CO ZNAJDZIE SIĘ W UZASADNIENIU

W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 rok znajdą się nie tylko tabele finansowe, pokazujące obszary działalności ministrów i innych dysponentów części budżetowych, ale również tabele zadaniowe, w których zostaną przedstawione cele, zadania, podzadania priorytetowe oraz mierniki do zadań.

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl