Proponowane zmiany dotyczą m.in. uporządkowania obszaru w zakresie stanowisk i stopni służbowych funkcjonariuszy celnych, wzmocnienia systemu szkoleń oraz odstąpienia od zasady konkursów przy powoływaniu na stanowiska kierownicze w Służbie Celnej. Projekt ustawy wprowadza także maksymalny okres służby w danym stopniu. Przyjęcie tej regulacji ma wyeliminować występujące dziś nieprawidłowości w zakresie awansowania. Dziś zdarza się, że funkcjonariusze z takimi samymi kwalifikacjami i podobnym stażem posiadają krańcowo różne stopnie. Projekt wprowadza, w zależności od stopnia, maksymalne okresy awansu wynoszące rok, dwa, trzy lub pięć lat (w przypadku szeregowców, podoficerów i aspirantów).

Zaproponowano również wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń funkcjonariuszy poprzez modyfikację katalogu dodatków. Wprowadzono nowy dodatek, tj. dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

W ustawie określono przypadki, w których funkcjonariuszowi zawiesza się uposażenie. Nowością będzie również uregulowanie sytuacji funkcjonariusza odwołanego ze stanowiska lub przeniesionego na stanowisko o niższym uposażeniu. W tych wypadkach funkcjonariusz zachowa prawo do uposażenia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku do czasu uzyskania wyższego uposażenia według zajmowanego stanowiska służbowego. Nie będzie to dotyczyło przypadków przeniesienia na własną prośbę lub w wyniku kary dyscyplinarnej. Ustawa wprowadza także postulowane przez środowiska celnicze regulacje dotyczące restytucji uprawnień funkcjonariuszy zwolnionych w wyniku wniesienia aktu oskarżenia lub tymczasowego aresztowania, które okazały się bezpodstawne. Na korzyść ulegają także zmianie przepisy dotyczące świadczeń socjalnych. Będą one wypłacane także byłym funkcjonariuszom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin. Funkcjonariusze w czasie wykonywania zadań służbowych będą otrzymywać nieodpłatnie wyżywienie oraz napoje.

W ustawie uregulowano także zagadnienia związane z prawami pracowniczymi, czego efektem jest wyłączenie uprawnienia funkcjonariuszy celnych do otrzymania urlopu na żądanie.

5 lat taki ma być maksymalny okres awansu celnika