INTERPELACJA

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT nie jest możliwe stosowanie obniżonej 7-proc. stawki VAT do garaży lub miejsc postojowych sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2653) poinformowało, że w tym zakresie w dalszym ciągu aktualne jest stanowisko resortu wynikające z urzędowej wykładni przepisów prawa podatkowego przedstawionej w piśmie z 26 lipca 2002 r. (nr PP1-811/705/2002/JW/953). Z pisma tego wynika, że dostawa garaży i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym (przy zastosowaniu różnych form prawnych, m.in. w wyniku sprzedaży ułamkowej części płyty garażowej ze wskazaniem miejsca parkowania) podlega opodatkowaniu podstawową 22-proc. stawką VAT. Preferencyjna 7-proc. stawka podatku ma natomiast zastosowanie w przypadku dostawy całego budynku stanowiącego obiekt budownictwa mieszkaniowego.

Resort poinformował, że interpretacja została wydana na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o VAT, jednak konstrukcje prawne dotyczące wyłączenia lokali ze stawki 7 proc. w obecnej ustawie zostały powtórzone. Ministerstwo podkreśliło, że obniżoną stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ważne!

Przez budownictwo społeczne rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych