ELŻBIETA LIWANOWSKA

doradca podatkowy, Tarwid, Liwanowska, Mazur i Partnerzy

Tak

W przypadku gdy wynajem samochodu stanowi działalność gospodarczą, zakupy związane z eksploatacją pojazdu w związku z prowadzonym wynajmem, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego pojazdu uzależniona jest od wybranej przez osobę fizyczną formy opodatkowania prowadzonej działalności. Opodatkowanie przychodów z najmu może być realizowane na zasadach ogólnych - na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub na zasadach uproszczonych - na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wynajem samochodu realizowany jest w ramach działalności gospodarczej, zakupy związane z eksploatacją pojazdu w związku z prowadzonym wynajmem będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.

W przypadku gdy przychody z wynajmu będą zaliczane do źródła przychodów najem i dzierżawa (to źródło przychodów nie dotyczy przychodów z najmu lub dzierżawy składników majątku związanych z działalnością gospodarczą) - o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienione wyżej koszty również będą stanowiły koszt uzyskania przychodów z tego źródła. W celu udokumentowania faktu ich poniesienia oraz wysokości, podatnik obowiązany jest gromadzić dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych ze źródłem przychodów, jakim jest najem.

Jeżeli jednak podatnik wybrał uproszczony sposób opodatkowania przychodów z najmu quada - taką możliwość daje mu bowiem art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podstawą opodatkowania będzie osiągnięty przez podatnika przychód z najmu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów - a więc o wydatki na zakup paliwa, części, przeglądów technicznych itp.

(SVB)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10 ust. 1 pkt 6 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■  Art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).