ANDRZEJ DĘBIEC

partner Kancelaria Lovells

W krajowym obrocie gospodarczym coraz częściej pojawiają się porozumienia o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez spółki należące do tej samej grupy kapitałowej (tzw. cash pooling). Porozumienia tego typu pozwalają na polepszenie płynności finansowej spółek, jak również zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego. Dzięki silniejszej pozycji negocjacyjnej grupa może uzyskać od banku finansowanie na preferencyjnych warunkach i obniżyć koszty odsetkowe. Wykorzystywanie cash pooling będzie się w Polsce prawdopodobnie zwiększać z uwagi na wspomniane korzyści i osiągnie poziom zbliżony do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie tego typu porozumienia są powszechnie stosowane od wielu lat.

Z tego też względu oraz w związku z brakiem specyficznych regulacji podatkowych w tym zakresie wystosowana została do ministra finansów interpelacja nr 6005 w sprawie kwalifikacji do celów podatkowych porozumień o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez grupę spółek. Zapytanie dotyczyło podatku od czynności cywilnoprawnych, VAT i podatku dochodowego.

Obecnie przedstawię kwestię podatku od czynności cywilnoprawnych. W odpowiedzi na interpelację poselską, w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych minister finansów uznał, że analizowane usługi mogą zawierać elementy pożyczki, a zatem podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Stanowisko takie nie wydaje się prawidłowe, ponieważ umowa typu cash pooling nie została wymieniona wprost w katalogu czynności cywilnoprawnych, zawartym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa cash pooling, jako sposób gospodarowania wolnymi środkami finansowymi, mimo że zawiera elementy zbliżone do kredytowania jednych podmiotów przez drugie, nie mieści się w katalogu czynności określonych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynności opodatkowane.

Prawidłowość tego stwierdzenia potwierdzają jednolite interpretacje wydawane przez organy podatkowe, które nie podzielają stanowiska Ministerstwa Finansów. Przykładowo wskazać można postanowienie dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lutego 2008 r. (nr IPPB2/436-5/08-2/MZ) oraz postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 12 kwietnia 2005 r. (nr 1471/DC/436/6/05/HB).