Od 1 lipca obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 113, poz. 720). Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 czerwca, ale skutek w postaci utraty zwolnienia z instalacji kas fiskalnych dla kolejnych grup podatników będzie obowiązywał od 1 listopada.

Bezwzględnie od listopada kasy muszą zainstalować podatnicy, którzy sprzedają wyroby tytoniowe (PKWiU 16.00), napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., bez względu na symbol PKWiU.

Zasadniczo w nowym rozporządzeniu utrzymano zakres przedmiotowych zwolnień od ewidencjonowania, których listę określa załącznik do rozporządzenia. Jednak przy świadczeniu niektórych usług wprowadzono ograniczenie zwolnień po 31 października 2008 r. Od 1 listopada 2008 r. niektórzy podatnicy (np. wynajmujący mieszkania, świadczący usługi detektywistyczne i ochroniarskie, usługi rekrutacji pracowników) będą zwolnieni ze stosowania kasy, o ile zapewnią dokumentację wykonywanych czynności poprzez wystawienie faktur.

Obecnie podatnicy wykonujący wspomniane usługi nie muszą stosować kas bez względu na wielkość obrotów. Trzeba pamiętać, że zwolnienie to obejmuje podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku. Od 1 listopada 2008 r. będą mogli z niego korzystać tylko podatnicy VAT czynni, gdyż tylko oni są uprawnieni do wystawiania faktur, a więc mogą spełnić warunki do zwolnienia (świadczenie w całym zakresie dokumentowane jest fakturą).

Oznacza to, że podatnicy zwolnieni podmiotowo (którzy prowadzą tylko ewidencję sprzedaży), aby skorzystać ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej, będą musieli zarejestrować się jako podatnicy VAT.

Pozostawiono natomiast bez zmian zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dla niektórych grup podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Nadal utrzymano zasadę wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na osiągniętą wysokość obrotu podatników kontynuujących po 30 czerwca 2008 r. działalność, którzy byli zobowiązani do ewidencjonowania przed tą datą.

Nowe rozporządzenie zachowuje dotychczasowe kryterium zwolnienia ze stosowania kas związane z wielkością obrotu. Ze zwolnień tak jak dotychczas nie będą mogli korzystać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, u których wielkość obrotów z tytułu tej działalności przekroczyła w okresie rocznym kwotę 40 tys. zł.

Zachowane zostało również dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł liczonego od 1 stycznia 2008 r. tracą prawo do korzystania ze zwolnienia z instalacji kas fiskalnych.

KTO BĘDZIE MUSIAŁ ZASTOSOWAĆ KASY OD 1 LISTOPADA

Obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych będzie dotyczył:

bezwzględnie (bez względu na obrót):

- sprzedawców wyrobów tytoniowych,

- sprzedawców alkoholu,

warunkowo (gdy nie są wystawiane faktury) świadczących usługi:

- krótkotrwałego zakwaterowania,

- przechowywania i dozoru mienia,

- wynajmowania nieruchomości na własny rachunek,

- obsługi nieruchomości na zlecenie (np. zarządcy nieruchomości),

- rzeczoznawstwa w ramach usług architektonicznych i inżynierskich,

- rekrutacji i pozyskiwania personelu; detektywistycznych i ochroniarskich,

- komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowanych (nie dotyczy targów i wystaw, gdzie muszą być stosowane kasy fiskalne).