Jedna z nich przewiduje, że opłata za wydanie interpretacji będzie wpłacana na rachunek urzędu ją wydającego lub w kasie urzędu.

Poprawki Senatu do ustawy rozpatrzy teraz Sejm.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorca, który chce zawiesić działalność gospodarczą, będzie musiał zgłosić to do ewidencji działalności gospodarczej; podobnie musi zrobić w przypadku wznowienia działalności. Senat doprecyzował przepisy dotyczące zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej, ustalając, jakie dane o sobie i firmie będzie musiał podać przedsiębiorca.

Sejm przyjął tę ustawę w połowie czerwca. Przewiduje ona możliwość zawieszenia działalności na 2 lata oraz rozszerza zakres wiążących interpretacji podatkowych.

Ustawa przewiduje opłatę za wydanie interpretacji prawnej w wysokości 75 zł

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie musiał płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składać deklaracji VAT. Natomiast opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (rentowych i emerytalnych) będzie dobrowolne.

W okresie zawieszenia działalności właściciele firm będą składać "zerowe" roczne rozliczenie podatku dochodowego. Będą mogli także opłacać czynsz czy podatek od nieruchomości.

Ustawa rozszerza również wiążące interpretacje prawa na wszystkie daniny publiczno-prawne, np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pozwoli to przedsiębiorcy zapytać właściwy organ administracji, w jaki sposób ma realizować swoje obowiązki. Decyzja o interpretacji będzie wiążąca dla organów administracji, a przedsiębiorca będzie mógł się od niej odwołać.

Ustawa przewiduje opłatę za wydanie interpretacji prawnej w wysokości 75 zł. Ma ona stanowić dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia lub samorządu. Sejm odrzucił poprawkę autorstwa Lewicy, by opłatę zmniejszono do 15 zł.