Senat przyjął nowelizację ustawy o VAT dotyczącą rozliczeń podatników z rolnikami ryczałtowymi. Nowelizacja likwiduje nierówność w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatników - nabywców produktów rolnych. W świetle obowiązujących przepisów, prawa do odliczenia pozbawieni są podatnicy, którzy dokonali przedpłaty za nabywane produkty przed wystawieniem faktury VAT RR. Nie mogą oni bowiem spełnić jednego z warunków dokonania odliczenia, jakim jest podanie w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty numeru i daty wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych. Rozwiązanie to zostało uznane za niezgodne z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 22 maja 2007 r. (SK 36/06).

Zakwestionowane przez Trybunał przepisy dotyczyły poprzedniej ustawy o VAT, jednak analogiczne rozwiązanie funkcjonuje na gruncie obowiązującej ustawy. Nowelizacja likwiduje istniejącą nierówność i pozwala na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikom niezależnie od tego, czy dokonają zapłaty przed lub po wystawieniu faktury. Zgodnie z przyjętą ustawą podatnik dokonujący przedpłaty odliczy VAT naliczony, jeżeli na wystawionej fakturze VAT RR potwierdzającej zakup produktów rolnych poda dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.