Sejmowa Komisja Finansów Publicznych skierowała dziś rządowy projekt dotyczący abolicji podatkowej do drugiego czytania. Zakłada on umorzenie podatków należnych fiskusowi od pieniędzy zarobionych za granicą.

Abolicja ma objąć podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym - od 2002 do 2007 roku - uzyskiwali przychody z pracy za granicą i musieli zapłacić podatek w Polsce. Zgodnie z projektem, mają być umarzane zaległości podatkowe z tych lat. Ci, którzy zapłacili podatek od zagranicznych dochodów, będą mogli wystąpić o jego zwrot.

Dziś posłowie z Komisji Finansów Publicznych odrzucili poprawkę autorstwa SDPL, zgodnie z którą umorzenie zaległości podatkowych miałoby następować z mocy ustawy.

Według rządowego projektu, zarówno zwrot podatku, jak i umorzenie zaległości, mają być przyznawane na wniosek podatnika. Dodatkowo zainteresowana osoba powinna złożyć kopie dwóch dokumentów: o uzyskanych przychodach i zapłaconym podatku za granicą.

Przyjmując poprawkę PiS, komisja zdecydowała, aby w przypadku ubiegania się o umorzenie zamiast dokumentów wystarczyło oświadczenie podatnika.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z projektem, wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku podatnik będzie musiał złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Posłowie zarekomendowali poprawkę PiS, aby ten termin został przedłużony do dwóch miesięcy.

W pozostałych przypadkach projekt przewiduje 6 miesięcy na złożenie wniosku od dnia wejścia w życie ustawy.

Komisja Finansów Publicznych zdecydowała również, aby regulacja weszła w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany te mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku.