Abolicja ma objąć podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym - od 2002 do 2007 roku - uzyskiwali przychody z pracy za granicą i musieli zapłacić podatek w Polsce. Zgodnie z projektem, mają być umarzane zaległości podatkowe z tych lat. Ci, którzy zapłacili podatek od zagranicznych dochodów, będą mogli wystąpić o jego zwrot.

Dziś posłowie z Komisji Finansów Publicznych odrzucili poprawkę autorstwa SDPL, zgodnie z którą umorzenie zaległości podatkowych miałoby następować z mocy ustawy.

Według rządowego projektu, zarówno zwrot podatku, jak i umorzenie zaległości, mają być przyznawane na wniosek podatnika. Dodatkowo zainteresowana osoba powinna złożyć kopie dwóch dokumentów: o uzyskanych przychodach i zapłaconym podatku za granicą.

Przyjmując poprawkę PiS, komisja zdecydowała, aby w przypadku ubiegania się o umorzenie zamiast dokumentów wystarczyło oświadczenie podatnika.

Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z projektem, wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku podatnik będzie musiał złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. Posłowie zarekomendowali poprawkę PiS, aby ten termin został przedłużony do dwóch miesięcy.

W pozostałych przypadkach projekt przewiduje 6 miesięcy na złożenie wniosku od dnia wejścia w życie ustawy.

Komisja Finansów Publicznych zdecydowała również, aby regulacja weszła w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany te mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku.