We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła prace nad rządowym projektem dotyczącym abolicji podatkowej. Chodzi o umorzenie podatków należnych fiskusowi od pieniędzy zarobionych za granicą.

W połowie czerwca Sejm przeprowadził pierwsze czytanie trzech projektów w tej sprawie - autorstwa rządu, PO oraz Lewicy. We wtorek posłowie zdecydowali, aby wiodącym projektem w pracach komisji było rozwiązanie rządowe.

Zgodnie z projektem, abolicja ma objąć podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym - od 2002 do 2007 roku - uzyskiwali przychody z pracy za granicą i musieli zapłacić podatek w Polsce. Na wniosek podatnika mają być umarzane zaległości podatkowe z tych lat. Ci, którzy zapłacili podatek od zagranicznych dochodów będą mogli wystąpić o ich zwrot.

Rząd przewiduje też analogiczne rozwiązanie na przyszłość, w postaci ulgi podatkowej.

Reklama

Wcześniej wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch tłumaczyła w Sejmie, że zwrot podatków zapłaconych w latach 2002-2007 będzie kosztował budżet 300 mln zł, a przyszłe ulgi podatkowe ok. 200 mln zł.

Głównym założeniem projektu jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą

Głównym założeniem projektu jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania (wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia).

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów osiąganych w Polsce. Ta metoda obowiązuje m.in. od 1 stycznia 2007 roku w umowie z Wielką Brytanią.

Z kolei metoda proporcjonalnego odliczenia przewiduje, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Do końca 2006 roku obowiązywała ona w umowie z Wielką Brytanią; nadal obowiązuje w umowach m.in. z Holandią i Austrią.

Według projektu, umorzenie zaległości lub zwrot zostaną przyznane na wniosek podatnika, a ich kwotę określi urząd skarbowy. Wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. W pozostałych przypadkach projekt przewiduje 6 miesięcy na złożenie wniosku od dnia wejścia w życie ustawy.

Dokument zawiera też przepisy uniemożliwiające pociągniecie do odpowiedzialności karno-skarbowej podatników, którzy nie rozliczyli w Polsce dochodów z pracy uzyskanych za granicą. Przepisy te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy.

Na zaplanowanym na czwartek posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych ma kontynuować rozpatrywanie rządowego projektu.