Co jest potrzebne, aby zwiększyć zainteresowanie pracodawców korzystaniem z bonów?
- Rynek bonów będzie rozwijał się w kierunku dywersyfikacji oferty - czyli tworzenia systemów opartych na bonach o różnych zastosowaniach. Naszą działalność od kilku lat poszerzamy również o doradztwo. Klientowi nie wystarczy jedynie dostarczenie odpowiedniej liczby kuponów dla pracowników. Oczekuje wiedzy i konsultacji w zakresie motywowania, regulacji prawnych, efektywności rozwiązań. To staramy się mu oferować i w tego typu usługach widzimy przyszłość rynku.
Czy polskie prawo sprzyja rozwojowi branży?
- Elementem, który znacząco różni polski system regulacji w zakresie bonów od systemów zagranicznych, jest kwestia dofinansowania posiłków dla pracowników. W takich krajach jak Francja czy Belgia pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom ciepły posiłek i rozwiązania te są wspierane przez preferencyjny system podatkowy. W Polsce nie ma kompleksowych rozwiązań w tym zakresie. Kupony restauracyjne czy żywieniowe przekazane pracownikom nie stanowią co prawda podstawy do naliczenia ZUS, niemniej jednak nie wiążą się z dodatkowymi korzyściami prawno-podatkowymi.
Czy warto skorzystać z rozwiązań zagranicznych?
- Oczywiście. Rynek kuponów w innych państwach europejskich jest bardziej rozwinięty niż w Polsce. Dla przykładu, w ofercie Sodexho Pass International znajduje się ponad 100 rozwiązań, różniących się przeznaczeniem, w tym m.in.: na usługi medyczne, paliwo, artykuły szkolne itp. We Francji czy też w Niemczech kupon kulturalny kierowany jest do młodzieży i pozwala korzystać z usług oferowanych przez wiele różnych ośrodków sportu i rekreacji, m.in. klubów sportowych, muzeów, kin itp. Kupon szkoleniowy umożliwia firmom oraz lokalnym samorządom w Belgii finansowanie różnego rodzaju szkoleń pozwalających na pogłębianie wiedzy lub zmianę kwalifikacji pracowników. Takie rozwiązania pozwalają na wygodne oraz efektywne wspieranie i zaspokajanie konkretnych potrzeb rynkowych, realizowanych przez pracodawców i państwo. Bardzo ważną cechą tego typu programów, wykorzystujących systemy kuponowe, jest ich przejrzystość i gwarancja realizacji wydatków na wskazane przez oferującego cele. W niektórych krajach UE pewne rozwiązania weszły na stałe do kultury organizacyjnej wielu firm i wpisały się do ich tradycji. Tak stało się np. w Czechach, gdzie kupon żywieniowy jest jednym z podstawowych elementów pozafinansowych świadczeń dla pracowników. Na Węgrzech z kolei z powodzeniem przyjął się kupon szkolny, stanowiący narzędzie dofinansowania dzieciom przyborów szkolnych, książek, ubrań oraz innych elementów wyposażenia ucznia.
Silnie rozwinięty jest również sektor assistance. Polega na przygotowywaniu specjalnych kuponów do wykorzystania w programach społecznych. Są to kupony na artykuły spożywcze (nie można za nie kupić alkoholu czy papierosów), na ubrania, na pomoc lekarską, porady psychologiczne etc.
A z jakich nowych kuponów mogą korzystać pracodawcy z naszym kraju?
- W ofercie Sodexho Pass Polska znajdują się kupony przeznaczone do nagradzania pracowników i budowania systemu świadczeń pozapłacowych. Są to m.in. kupon podarunkowy, restauracyjny, żywieniowy, na posiłek profilaktyczny oraz kulturalno-rekreacyjny, a także kupony przeznaczone do motywowania partnerów biznesowych i wspierania akcji promocyjnych.
Rozmawiał ANDRZEJ OKRASIŃSKI
ELŻBIETA HELMAN-PAZDEJ
absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Z Sodexho Pass Polska jest związana od 2001 roku. Jako menedżer kategorii produktu odpowiada za wdrażanie i monitorowanie strategii marketingowej
Elżbieta Helman-Pazdej, kierownik kategorii produktu w firmie Sodexho Pass Polska / DGP