- Chcemy dać szansę uczelniom wyższym na wystartowanie w drugiej edycji programu - tłumaczy przesunięcie naboru projektów w programie Inicjatywa Technologiczna z lipca na koniec sierpnia Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora departamentu strategii i rozwoju nauki w resorcie nauki.

Inicjatywa Technologiczna to pomysł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie innowacyjnych pomysłów naukowych i ich wdrożenie biznesowe. Na dotacje dla nich resort przeznaczył w tym roku 300 mln zł. W pierwszym naborze wniosków, który zakończył się w maju, wystartowało prawie 500 podmiotów, w większości firmy i instytucje badawcze.

- Jeśli zgodnie ze wcześniejszymi założeniami rozpisalibyśmy drugi nabór w lipcu, to trafilibyśmy na martwy okres na uczelniach wyższych. A to wpłynęłoby zdecydowanie na strukturę złożonych wniosków - mówi Leszek Grabarczyk.

Dodaje, że kolejnym powodem przesunięcia terminu była konieczność zakończenia oceny projektów już złożonych. Ma to się stać już w tym tygodniu, gdy zespół dokona ostatecznej oceny wniosków. Wcześniej debatowały nad nimi dwójki eksperckie, które oceniały je pod względem naukowym oraz biznesowym.

- Już na samym wstępie odpadło około 100 wniosków z powodu zbyt słabego przygotowania strony biznesowej projektu. Często wnioskodawcy ograniczali się do kilku linijek tekstu, w którym brakowało konkretów, a w niektórych przypadkach nawet podstawowych danych finansowych - twierdzi Leszek Grabarczyk.

Według niego, choć nie zostały jeszcze wydane żadne decyzje, te wnioski na pewno nie dostaną dofinansowania. Kolejnym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest zbyt niska innowacyjność projektu. Dużą uwagę zwracają na to eksperci oceniający wnioski.

Działanie Inicjatywa Technologiczna jest kontynuacją ubiegłorocznego przedsięwzięcia resortu nauki pod nazwą Wędka Technologiczna, które miało zachęcić przedsiębiorców do bliższej współpracy z polskimi naukowcami. W zamierzeniach ministerstwa 300 mln zł ma trafić na badania, których wyniki będą miały szansę zaistnieć na rynku w postaci produktów lub usług.

DLA KOGO PROGRAM INICJATYWA TECHNOLOGICZNA

  •  Wnioskodawcy - czyli główni adresaci pomocy finansowej na realizację projektów innowacyjnych. W ramach Modułu I programu projektodawcami mogą być przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz uczelnie.
  •  Partnerzy strategiczni - organizacje gotowe wyprodukować lub wprowadzić na rynek efekt końcowy realizacji konkretnego projektu w programie Inicjatywa Technologiczna.
  •  Jednostki wspierające - podmioty pomagające beneficjentom przy staraniu się o dofinansowanie. Pomoc obejmuje: przygotowanie wniosku (w tym analiza rynku zbytu efektu końcowego) oraz pozyskanie partnerów strategicznych dla projektów. Ich praca jest finansowana z Modułu II programu Inicjatywa Technologiczna I.

MARIUSZ GAWRYCHOWSKI

mariusz.gawrychowski@infor.pl