ZMIANA PRAWA Jeśli przy tworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej potrzebne będą redukcje, likwidacji ulegną niektóre urzędy skarbowe, zwłaszcza małe - zapowiedział wiceminister finansów Marian Banaś.

Związki zawodowe służby celnej odbyły kolejne spotkanie robocze z wiceministrem finansów Marianem Banasiem w sprawie stworzenia od początku 2008 roku Krajowej Administracji Skarbowej. Minister podtrzymuje pomysł przeprowadzenia reformy w postaci połączenia celników i skarbówki. Związki zawodowe zgłaszają swe wątpliwości.

- Intencją projektodawców jest stworzenie rozwiązań przyszłościowych, które mają wpłynąć na polepszenie warunków pracy i perspektyw, co do awansu i wynagradzania przyszłych urzędników KAS - podkreślił Marian Banaś.

Jednocześnie dodał, że uwagi przekazane przez związki zawodowe były wnikliwie analizowane i prawie wszystkie zostały przyjęte.

Z zapewnieniami wiceministra nie zgadzają się jednak celnicy. Ich zdaniem, nieprawdą jest, że zgłaszane do 15 czerwca 2007 r. uwagi i opinie związków zawodowych w całości zostały przez MF przyjęte i wprowadzone jako przepisy poprawiające obydwa projekty ustaw o KAS. Ponadto związkowcy wskazali, że obawiają się zwolnień i redukcji po utworzeniu nowej administracji skarbowej.

- Redukcja powinna dotyczyć tylko urzędów skarbowych, szczególnie tych małych - uspokajał wiceminister.

W spotkaniu ze związkami zawodowymi brał udział także Jerzy Grygierzec, dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej w MF, który podkreślił, że uwag do projektów o KAS było mnóstwo, a większość resortów jest przeciwna tej reformie, dlatego trzeba będzie wypracować rozwiązania kompromisowe, ale sama idea reformy nadal jest utrzymana.

- Bardzo dużo uwag zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji i jednocześnie zobowiązało MF do przygotowania projektów ustaw o KAS zgodnie ze sztuką i zasadami legislacji. Odmienna redakcja niektórych artykułów w projektach roboczych z 3 lipca 2007 r. wynika właśnie z zaleceń RCL - tłumaczył Jerzy Grygierzec.

Ważne!

Od 1 stycznia 2008 r. ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Będzie to administracja stworzona z połączenia dzisiejszych urzędów i izb skarbowych oraz urzędów i izb celnych

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl