Zazwyczaj Polacy wykonują pracę na terenie Republiki Południowej Afryki w czasie określonym umową oddelegowania. Polak wyjeżdżający do pracy do RPA, a posiadający nadal miejsce zamieszkania w Polsce, powinien pamiętać, że ma nadal obowiązki podatkowe w kraju. Jakie to będą obowiązki?
JACEK BAJSON
dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Pricewaterhouse- Coopers