Ewa Socha

konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

Tak

Racjonalne wydawać by się mogło, że taka czynność nie podlega VAT. Niestety, zdania urzędów skarbowych na ten temat są podzielone.

Biorąc pod uwagę charakter specyfikacji oraz okoliczności jej wydania, błędne byłoby twierdzenie, iż jest ona przedmiotem obrotu. W związku z powyższym odpłatne przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może zostać uznane za dostawę towarów czy też świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, w związku z tym nie powinno podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. Takie stanowisko prezentuje m.in. naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce w swoim postanowieniu z dnia 20 kwietnia 2006 r. (sygn. TP/443-12/06) oraz dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie w swoim postanowieniu z dnia 12 grudnia 2005 r. (sygn. PP1/443-31/05).

Wiele organów podatkowych reprezentuje jednak odmienne stanowisko. Niektóre urzędy twierdzą bowiem, że odpłatne przekazanie specyfikacji jest opodatkowane VAT, przy czym jedne urzędy utrzymują, iż czynność przekazania specyfikacji jest dostawą towarów (postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 września 2004 r., sygn. 1MUS-1471/NTR1/443-239,238,252/04/LS), inne zaś, że świadczeniem usług (postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Żyrardowie, sygn. US46/PP/443/18/05 /IT z dnia 21 lipca 2005 r., decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, sygn. IS.IX/3-443/13/07 z dnia 17 kwietnia 2007 r.).

W związku z tak odmiennymi poglądami organów podatkowych podatnik będzie bezpieczny niestety dopiero po uzyskaniu indywidualnej wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego, chyba że od razu zdecyduje się na opodatkowanie czynności wydania specyfikacji stawką 22 proc. VAT.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).